گزارش تصویری از ورود حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به نجف اشرف و استقبال نماینده مقام معظم رهبری، سرکنسولی و استاندار نجف از معظم له

گزارش تصویری از ورود حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی به نجف اشرف و استقبال نماینده مقام معظم رهبری، سرکنسولی و استاندار نجف از معظم له

گزارش تصویری