برگزاری مراسم عزاداری در شب شهادت مولی الکونین یعسوب الدین امیرالمؤمنین علیه السلام در دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی دام ظله در نجف اشرف

برگزاری مراسم عزاداری در شب شهادت مولی الکونین یعسوب الدین امیرالمؤمنین علیه السلام در دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی دام ظله در نجف اشرف